ماموریت رسپینا

ماموریت رسپینا عبارت است از تغییر نگرش مشترکین و سازمان ها در کشورمان ایران به مقوله خدمات رسانی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با ارائه متمایزترین خدمات و پشتیبانی در این حوزه، به لحاظ:

  • نوآوری در طراحی خدمات
  • کیفیت در ارائه خدمات 
  • ارزش گرایی در پشتیبانی از خدمات

 

چشم انداز رسپینا در افق سال ۱۴۰۴

تبدیل شدن به بزرگترین اپراتور ثابت ایران پس از شرکت مخابرات ایران از نظر تعداد مشترکین در سطح کشور