روحیه کار تیمی:  کار کردن در رسپینا همانند حضور در یک خانواده بزرگ است، ما بر این باوریم که کار تیمی باعث هم افزایی در کمیت و کیفیت سرویس، تعالی فردی و رشد جمعی می­گردد.

سختکوشی:   هر چیز با ارزشی بهایی دارد و ما معتقدیم بهای موفقیت سختکوشی است.

پویایی :   یادگیری مداوم، تسهیم دانش، انعطاف پذیری و ارایه راهکارهای خلاقانه، سرلوحه­ی کار ما جهت جلب رضایت روزافزون مشتریان است.

یکدلی:ما بر این باوریم که یکدلی، صمیمیت و وحدتِ جهت، از اصول حرفه­ای هر سازمانی­ست و تحقق اهداف بر مبنای آن صورت می­گیرد.

نوآوری: ما همواره نوآوری را رمز پیشرفت و وجه تمایز خود و سازمان­مان می­دانیم.

احترام به مشتری:   محترم شمردن مشتریان، پیوسته باورِ قلبی ما برای رسیدن به تعالی بوده است.