خدمات اینترنت اختصاصی، تلفن ثابت سازمانی و مرکز داده

تعرفه سرویس ها
سرعت دوره (ماه) ترافیک آستانه مصرف منصفانه(GB) قیمت(تومان)
۵۱۲Kbps ۱ ۲۶ ۱۲۵۰۰
۱Mbps ۱ ۵۰ ۲۰۰۰۰
۲Mbps ۱ ۸۰ ۲۵۰۰۰
۳Mbps ۱ ۱۲۰ ۳۵۰۰۰
۴Mbps ۱ ۱۶۰ ۴۰۰۰۰
۸Mbps ۱ ۳۵۰ ۵۰۰۰۰
۱۶Mbps ۱ ۸۰۰ ۸۰۰۰۰
بسته های ترافیک اضافه
بسته ترافیک اضافه هزینه بسته(تومان)
۱ ۲۰۰۰
۵ ۱۰۰۰۰
۱۰ ۲۰۰۰۰
۲۰ ۴۰۰۰۰
۴۰ ۷۲۰۰۰
۷۰ ۱۱۹۰۰۰
۱۰۰ ۱۶۰۰۰۰
توضیحات:

– قیمت ترافیک داخلی (وب‌ سایت‌های منتخب ایران) به‌صورت نیم‌بها (نصف تعرفه ترافیک اینترنت بین‌الملل) محاسبه می‌شود.

– منظور از آستانه مصرف منصفانه (Fair Usage Policy) حداکثر میزان تبادل ترافیک مجاز در یک دوره (ترافیک دریافت و ارسال) است.

– قیمت ترافیک داخلی پیام رسان های داخلی شامل بله، بیسفون، گپ، آی گپ، لنزور و سروش به صورت یک سوم (یک سوم تعرفه ترافیک اینترنت بین الملل) محاسبه می گردد.

– پس از رسیدن به آستانه مصرف منصفانه، سرعت سرویس‌ به میزان قانونی مندرج در مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تغییر می یابد و مشتریان می‌توانند با خرید حجم ترافیک دلخواه به سرعت اصلی سرویس خود بازگردند.

– کلیه ی تعرفه ها مطابق با مصوبه ی ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می باشد که در این حالت در سقف مصرف منصفانه، ترافیک داخلی یک دوم بین الملل محاسبه خواهد شد. این بدان معناست که اگر مشترک فقط از ترافیک داخلی استفاده کند و به عنوان مثال سرویس ۱۶Mbps را خریداری کرده باشد،۸۰۰Gbps ترافیک، و اگر صرفا از ترافیک بین الملل استفاده کند، سقف مصرف مشترک ۴۰۰Gbps خواهد بود. در صورت مصرف ترکیبی هم مطابق همین روش محاسبه خواهد گردید.

– در سرویس های مذکور انتقال آستانه مصرف منصفانه از یک ماه به ماه بعد امکان‌پذیر نمی باشد.

– انتقال ترافیک بسته های حجم اضافه از یک ماه به ماه بعد امکان پذیر می باشد.

– در صورت خرید سرویس های مذکور به صورت دوره‌های سه‌، شش و دوازده ماهه به ترتیب به میزان ۳% و ۷% و ۱۲% شامل تخفیف خواهند شد.

– به هزینه‌های مذکور، ۹% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.

– هزینه نصب و  راه اندازی به صورت حضوری ۱۵۰۰۰ تومان می باشد.

– هزینه دایری خط مبلغ ۵۰۰۰ تومان هزینه جمع آوری خط ۷۰۰۰ تومان می باشد.

 

– سرعت سرویس ها دقیقا مطابق با سرعت های اعلام شده در جدول فوق می باشد.