• قیمت ترافیک داخلی به‌صورت نیم‌بها (نصف تعرفه ترافیک اینترنت بین‌الملل) محاسبه می‌شود.  منظور از ترافیک داخلی، هر ترافیک با میزبانی داخلی است. نام آن‌ها در این لیست درج شده است.
  • قیمت ترافیک داخلی پیام‌رسان‌های داخلی شامل بله، بیسفون، گپ، آی گپ، لنزور و سروش به‌صورت یک‌سوم (یک‌سوم تعرفه ترافیک اینترنت بین‌الملل) محاسبه می‌گردد.
  • منظور از آستانه مصرف منصفانه (Fair Usage Policy) حداکثر میزان تبادل ترافیک مجاز در یک دوره (ترافیک دریافت و ارسال) است.
  • پس از رسیدن به آستانه مصرف منصفانه، سرعت سرویس‌ به میزان قانونی مندرج در مصوبه ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تغییر می‌یابد و مشتریان می‌توانند با خرید حجم ترافیک دلخواه به‌سرعت اصلی سرویس خود بازگردند.
  • کلیه‌ی تعرفه‌ها مطابق با مصوبه‌ی ۲۶۶ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که در این حالت در سقف مصرف منصفانه، ترافیک داخلی یک‌دوم بین‌الملل محاسبه خواهد شد. این بدان معناست که اگر مشترک فقط از ترافیک داخلی استفاده کند و به‌عنوان‌مثال سرویس ۱۶Mbps را خریداری کرده باشد،۸۰۰Gbps ترافیک، و اگر صرفاً از ترافیک بین‌الملل استفاده کند، سقف مصرف مشترک ۴۰۰Gbps خواهد بود. در صورت مصرف ترکیبی هم مطابق همین روش محاسبه خواهد گردید.
  • در تمامی سرویس ها FUP (آستانه مصرف منصفانه) یک جا به مشترک داده می شود و مدیریت مصرف بنا بر میل مشترک در این دوره است.
  • انتقال ترافیک بسته‌های حجم اضافه از یک ماه به ماه بعد امکان‌پذیر است.
  • در صورت خرید سرویس‌های مذکور به‌صورت دوره‌های سه‌، شش و دوازده ماهه به ترتیب به میزان ۳% و ۷% و ۱۲% شامل تخفیف خواهند شد.
  • هزینه نصب و  راه‌اندازی به‌صورت حضوری ۱۵۰۰۰ تومان است.
  • هزینه راه‌اندازی خط مبلغ ۷۰۰۰ تومان و هزینه جمع آوری ۵۰۰۰ تومان است.
  • به هزینه‌های مذکور، ۹% مالیات بر ارزش‌افزوده اضافه خواهد شد.
سرعت دوره (ماه) ترافیک آستانه مصرف منصفانه(GB)
(ترافیک داخلی)
قیمت(تومان)
۵۱۲Kbps ۱ ۲۶ ۱۲۵۰۰
۱Mbps ۱ ۵۰ ۲۰۰۰۰
۲Mbps ۱ ۸۰ ۲۵۰۰۰
۳Mbps ۱ ۱۲۰ ۳۵۰۰۰
۴Mbps ۱ ۱۶۰ ۴۰۰۰۰
۸Mbps ۱ ۳۵۰ ۵۰۰۰۰
۱۶Mbps ۱ ۸۰۰ ۸۰۰۰۰

ارسال درخواست سرویس


بسته ترافیک اضافه هزینه بسته(تومان)
۱ ۲۰۰۰
۵ ۱۰۰۰۰
۱۰ ۲۰۰۰۰
۲۰ ۴۰۰۰۰
۴۰ ۷۲۰۰۰
۷۰ ۱۱۹۰۰۰
۱۰۰ ۱۶۰۰۰۰