زندگی در رسپینا

 

شرکت داده پردازی رسپینا با بیش از ۱۸ سال سابقه در حوزه فروش و خدمات پس از فروش پهنای باند اختصاصی اینترنت همواره بعنوان یکی از سازمانهای خوشنام و پیشرو در ارائه خدمات برتر به سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی مطرح بوده است.

رسپینا معتقد است ارائه خدمات برتر ، نیازمند کارکنانی با دانش روز، مسئولیت پذیر و آشنا به نیازهای مشتریان می­باشد، لذا با نگاه سرمایه ای به کارکنان و همچنین برنامه ریزی مناسب در خصوص بکارگیری، توسعه و نگهداشت همکاران خود، بیش از ۲۵۰ نفر نیروی انسانی شایسته، متعهد، وفادار و خلاقی در اختیار دارد که بعنوان مهمترین مزیت رقابتی این سازمان محسوب میشوند.

ترکیب سنی پایین، تیم جوان و پویایی را تشکیل داده است که در محیطی پر انرژی، گرم و دوستانه، فضای کاری سالم و رقابتی ایجاد کرده است.

با توجه به اینکه صنعت IT ماهیتی پویا دارد، افراد در آن همواره نیاز به یادگیری و ارتقاء مهارتهای خود دارند، بنابراین رسپینا بعنوان سازمانی دانش بنیان و پیشرو، با ارائه فرصتهای برابر آموزشی در کلیه سطوح، زمینه توسعه و پیشرفت تمامی کارکنان را فراهم آورده است.

از سوی دیگر این سازمان توانسته است با استفاده از دستورالعمل های مدون در حوزه جانشین پروری، ضمن پرورش و ارتقاء کارکنان، با انتصابهای درون سازمانی، از ظرفیت های موجود منابع انسانی برای تصدی لایه های بالاتر استفاده نماید بگونه ای که بیش از۶۰% از مدیران حال حاضر در رسپینا، از درون سازمان به درجات عالی ارتقاء یافته اند.

این دیدگاه مدیریتی در حوزه منابع انسانی، نشانگر شناخت و آگاهی مناسب مدیران ارشد رسپینا از سرمایه های انسانی خود می باشد و از سوی دیگر دسترسی آسان کارکنان به مدیران ارشد و وجود کانالهای ارتباطی دوسویه، موجب چابکی سازمان و افزایش نقش کارکنان در تصمیم گیری های سازمان گردیده است.

ایجاد فرصتهای برابر جهت متقاضیان استخدام در سازمان ما و توجه بر اصل شایسته گزینی و شایسته پروری، همچنین رویکرد حمایتی و پرورشی نسبت به همکاران جدید، سطحی مناسب از فرهنگ و دانش را در خانواده بزرگ رسپینا ایجاد کرده است.

 

به خانواده بزرگ رسپینا بپیوندید …