ماموریت رسپینا

امروز، ماموریت ما توسعه ی کمی و کیفی خدمات ارتباطات ثابت در حوزه ی فناوری اطلاعات، با ارائه راهکارهای متمایز و خلاقانه در ایران می‌باشد.

 

چشم انداز رسپینا در افق سال ۱۴۰۴

تبدیل شدن به برترین اپراتور ثابت پس از شرکت مخابرات ایران در سطح کشورخط-مشی-شرکت-داده-پردازی-رسپینا (2)