خدمات اینترنت اختصاصی، تلفن ثابت سازمانی و مرکز داده

راه های ارتباط با واحد رسیدگی به شکایات شرکت رسپینا :

دسترسی و استفاده از فرآیند رسیدگی به شکایات،کاملا رایگان میباشند و شکایات ارائه شده، کاملا محرمانه تلقی می گردند.

۱. تماس با شماره ۸۴۲۳۰۸۸۸ (شماره مستقیم) و شماره ۱۵۹۹ (داخلی ۵)
۲. ارسال ایمیل به آدرس VOC@Respina.net
۳. تکمیل فرم شکایت (فرم زیر) :

* ارتباط با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی : www.cra.ir