راه های ارتباط با واحد رسیدگی به شکایات شرکت رسپینا :
۱. تماس با شماره ۸۴۲۳۰۸۸۸ (شماره مستقیم) و شماره ۱۵۹۹ (داخلی۷)
۲. ارسال ایمیل به آدرس VOC@Respina.net
۳. تکمیل فرم شکایت (فرم زیر) :

* ارتباط با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی : www.cra.ir