شرکت داده پردازی رسپینا در نظر دارد مطابق با آیین نامه اجرایی حمایت از صاحبان صنایع، منابع و مهارت های داخل کشور در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، گامی موثر در راستای اجرای سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری بردارد.

در راستای پیاده سازی مصوبه ۱۶۳ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت داده پردازی رسپینا برای تامین تجهیزات فعال و غیر فعال ، تکمیل بانک اطلاعات مربوط به شرکت های ارائه دهنده خدمات مشاوره و پیمان در حوزه ICT و ارائه دهندگان خدمات فنی مهندسی، در بازه اقدام به شناسایی و ارزیابی تامین کنندگان خواهد نمود. خواهشمند است شرکت های متمایل به همکاری، از طریق لینک های زیر اقدام نمایند:

تامین تجهیزات           خدمات مشاوره ای           خدمات فنی و مهندسی             خدمات پیمانکاری