شعبه اصفهان رسپینا

شرکت داده پردازی رسپینا، در راستای رسیدن به اهداف خود در جهت گسترش دامنه خدمت رسانی و بهره مندی طیف وسیعتری از هموطنان عزیز از سرویس پهنای باند اختصاصی اینترنت، شعبه جدید خود را در استان اصفهان افتتاح نموده است. همچنین، نظر به دریافت مجوز کشوری FCP، رسپینا در آینده ای نزدیک خدمات دیگری را نیز در راستای ماموریت و چشم انداز خود به مشتریان و مخاطبان عزیز ارائه خواهد کرد.

جهت دریافت اطلاعات تماس این شعبه، به صفحه تماس با ما مراجعه فرمایید.