EQ-01-Blog

احتمالا در طول دوران تحصیل و زندگی خود به افرادی برخورده ایید که براحتی می‌تواند با دیگران ارتباط مناسب برقرار كنند و خیلی زودتر از سایرین در شغل و شرایط، ارتقاء می یابند. کنترل و مدیریت شرایطشان بیشتر از سایرین است.ذکر این موارد ، این سوال را مطرح می کند که این افراد چه قابلیتی دارند و رمز و راز موفقیت آنها در چیست؟

در اینجا مسأله هوش هیجانی یا همان EQ مطرح می شود، که در واقع توانایی برای مدیریت اضطراب و کنترل تنش ها و انگیزه، امیدواری و خوش بینی در مواجهه با موانع در راه رسیدن به هدف است. تحقیقات نشان داده است که EQ یا هوش هیجانی عامل مهمی در ایجاد تغییرات اساسی در زندگی است.

افرادی کهEQ  بالادارند،  معمولا دارای رضایتمندی از زندگی زناشویی، داشتن روابط اجتماعی لذت‌ بخش، ارتباط شغلی مناسب، انگیزش شغلی و ارتباط مناسب با فرزندان هستند و جالب است بدنید این قابلیت، هم به صورت ذاتی و هم اکتسابی می تواند رشد كند. Emotional intelligence EQ شامل شناخت و کنترل عواطف و هیجان‌های خود، خودآگاهی، مدیریت هیجان‌ها و احساسات، خودمدیریتی، خودانگیزشی، تشخیص و درک هیجان‌ها و احساسات دیگران، مدیریت رابطه با دیگران است.

خودآگاهی( شامل: خود ارزیابی، اعتماد به نفس) توانایی برای درک احساسات است و به شخص کمک می کند تا همیشه بر افکار و احساسات خود نظر داشته باشد.

اگر جویای موفقیت و دستیابی به برتری هستید، برای آشنایی بیشتر با فاکتور های مهم هوش هیجانی ادامه این مطلب را در بخش دوم مطالعه کنید...