EQ-02-Blog

در ادامه مبحث بخش اول و از دیگر فاکتور های هوش هیجانی می توان عامل های زیر را برشمرد:

خودگردانی(Self Management):( شامل: خویشتن داری و قابل اعتماد بودن، وجدان سازگاری، انگیزه پیشرفت و ابتکار ) یا مدیریت عواطف، به فرد درکنترل عصبانیت، ناراحتی و ترس کمک می‌کند.

آگاهی اجتماعی(Social Awareness):(شامل: توان تاثیرگذاری، رهبری،  مدیریت تعارض ایجاد رابطه و کار گروهی)توانایی درک احساسات دیگران و استفاده از احساسات خود در جهت دستیابی به اهداف است.

مهارت های اجتماعی(Social Skills): ارتباط با دیگران در موقعیت های مختلف اجتماعی و ادامه رابطه با توجه به احساسات افراد یا همان ظرفیت اجتماعی است.

هوش هیجانی اولین بار توسط دو روان‌شناس، به نام‌های جان مایر و پیتر سالووی عنوان شد. طبق گفته آنها افراد دارای هوش هیجانی، می‌توانند، بین پیامدهای مثبت و منفی عواطف تمایز گذارند و از اطلاعات عاطفی برای راهنمایی فرایند اندیشه و اقدامات شخصی استفاده کنند.

افرادی که نسبت به احساسات خود اطمینان بیشتری دارند، بهتر می‌توانند زندگی خویش را هدایت کنند. قدرت تنظیم احساسات خود، توانایی و مهارت عاطفی است که بر حس خود آگاهی متکی می‌باشد و شامل ظرفیت شخص برای تسکین خود، دور کردن اضطراب‌ها، افسردگی‌ها و بی حوصلگی‌های متداول و پیامدهای شکست است.

افراد دارای تسلط بر نفس خود و خویشتن داری عاطفی، در هر کاری که بر عهده می‌گیرند، بسیار مولد و اثر بخش خواهند بود و توانایی دستیابی به مرحله غرقه شدن در کار، انجام هر نوع فعالیت چشمگیر را دارند.

بخش عمده‌ای از هنر برقراری ارتباط، مهارت کنترل عواطف در دیگران است، مانند صلاحیت یا عدم صلاحیت اجتماعی و مهارت‌های خاص لازم برای آن. اینها توانایی‌هایی هستند که محبوبیت، رهبری و اثر بخشی بین فردی را تقویت می‌کنند. افرادی که در این مهارت‌ها توانایی زیادی دارند، در هر آنچه که به کنش متقابل آرام با دیگران بازمی‌گردد بخوبی عمل می‌کنند، آنان ستاره‌های اجتماعی هستند.

یکی از مهم ترین مزایایی که هوش هیجانی برای ما دارد، بهبود روابط زناشویی است. شاید برایتان جالب باشد که بدانید همسرانی که هوش هیجانی و اجتماعی بالایی دارند،کمتر به مشکل بر می خورند و زندگی شادتری را برای خود رقم می زنند. یکی از مهم ترین کاربردهای هوش هیجانی، مدیریت روابط عاطفی است.

شما چقدر هوش هیجانی را در ناخودآگاهتان بالقوه می بینید و چقدر برای رشد هوش هیجانی خود تلاش میکنید؟؟