مدیر موفق

بسیاری از افراد موفق در کسب و کار به خوبی ارزش شکست را می دانند. دراینباره افرادی مانند هنری فورد را می توانیم مثال بزنیم که تولید دو ماشین نخست، وی را به ورشکستگی کشاند.

حتی بهترین رهبران نیز گاهی مرتکب اشتباه می شوند اما مهم ترین قسمت ماجرا این است که چگونه به این شکست عکس العمل نشان می دهید. مهم ترین درس در تمرین رهبری سازمانی این است که از شکست خود درس بگیرید.

اگر به عنوان رهبر یک سازمان دچار اشتباه شدید به نکاتی که اشاره خواهیم کرد، توجه کنید.

سعی کنید دیدتان را نسبت به شکست عوض کنید

متاسفانه عموم مردم نسبت به شکست دید خوبی ندارند و فراموش می کنند که شکست درواقع شروع موفقیت است. مخصوصا وقتی در زندگی شخصی خود موفق باشند، نمی توانند شکست های حرفه ای را درک کنند.

شکست حرفه ای نباید توانایی و اعتماد به نفس شما را تحت تاثیر منفی خود قرار دهد بلکه باید راهی برای تحریک آن ها دیده شود. دید شما نسبت به مسایل و همینطور شکست باعث می شود کارمندان زیردست شما نیز تحت تاثیر قرار گیرند.

معذرت بخواهید و به دنبال راه حل مناسب باشید

 به اشتباهات خود واقف شده و برای ارتکاب به آن ها، معذرت بخواهید. هرگز بهانه نیاورید و دنبال کسی نباشید که تقصیرها را گردن او بیاندازید.

البته منظور ما این نیست که اعلام عمومی کنید و رسانه ای برخورد کنید. تنها مورد این است که خودتان اعتراف کنید مرتکب اشتباه شده اید.

به عنوان یک رهبر سازمنای، شما الگوی دیگران هستید و باید طوری رفتار کنید که اگر کسی مرتکب اشتباه شد جرات داشته باشد به آن اعتراف کند. بهترین رهبرها کسانی هستند که مسوولیت اشتباه تیم خود را بر عهده می گیرند اما این امر را با گردن گرفتن تمام کوتاهی ها نباید اشتباه گرفت! آن ها برای همیاری و همدلی اذعان می دارند مسوول این اشتباه هستند و در واقع با این کار به کارمند خود فرصت می دهند برای بهبود شکست خود، تلاش کنند. به عنوان یک رهبر سعی کنید تا هرگز اعتماد به نفس کسی را خرد نکنید بلکه به او فرصت یادگیری و تجربه اندوزی بدهید.

اشتباه خود را جبران کنید

نباید بعد از اعتراف به اشتباه، آن را به دیگران بسپارید بلکه باید به همراه تیمتان در از بین بردن مشکل، قدم بردارید. هرچه در توان شماست به کار ببرید تا از صدمات بیشتر این اشتباه جلوگیری کنید.

جریان اشتباه را تحلیل کنید

مهم ترین قسمت یادگیری از اشتباهات این است که احتمال رخ دادن دوباره آن ها را به حداقل رساند. با تحلیل مشکلات و بی پرده پرداختن به آن ها و دلایل ایجاد آن ها می توان راه حل مناسب برای جلوگیری از رخداد دوباره را پیدا کرد.

به سوی موفقیت قدم بردارید

بعد از شکست، تمام اعضای تیم به دنبال بارقه ای از امید و انگیزه می گردند تا به سوی موفقیت حرکت کنند و رهبر موفق کسی است که کوچکترین احتمال پیروزی را هم در این موضوع دست کم نمی گیرد.

سوالی که پیش می آید این است که اگر این شکست آنقدر بزرگ باشد که کارتان را از دست بدهید چه اتفاقی می افتد؟ شما باز هم می توانید روی پاهایتان استوار بایستید. دانشگاه معروف هاروارد در این باره تحقیقاتی انجام داده است که نشان می دهد از میان ۴۵۰ نفر مدیرعاملی که از کار اخراج شدند، حدود ۳۵% آن ها طی دوسال توانستند در یک سمت اجرایی مشابه مشغول به کار شوند و ۲۲% آن ها به سمت های مشاوره روی آوردند.