اگر علاقه مند به تغییر در زندگی فردی و مدیریت تغییر در اجتماع هستید، پیشنهاد می کنیم حتما کتاب Switch نوشته‌ی چیپ هیث و دن هیث مطالعه کنید.

در این کتاب کوشیده شده، مدلی ساده اما ارزشمند برای تغییر فردی و اجتماعی ارائه شود و با مثال‌های متنوع، نحوه به کارگیری آن شرح داده شده است.

این کتاب تحت عنوان کلید را بزن توسط میترا معتضد به فارسی برگردان شده است.

switch

مدیریت تغییر در این کتاب بر اساس سه اصل:

۱. احساسی و هیجانی

۲. شرایط محیطی تغییر

۳. جنبه منطقی بیان شده است.

به نظر این کتاب بیشتر جنبه فردی و اجتماعی دارد و احتمالا مدیران از خواندن آن کاملا راضی نخواهند شد.