دنیا در حال تغییر است و هر چقدر که بیشتر یاد می گیریم، پیشرفت می کنیم و بهتر می شویم،  هر روز بیشتر با چالش های جدید مواجه می شویم.

بیشتر و بیشتر یاد میگیریم، با چالش های جدیدتری مواجه می شویم، اشتباهات زیادی را مرتکب می شویم، حتی بعضی وقت ها نمی دانیم داریم چه کاری را انجام می دهیم و این واقعا ایرادی ندارد.

باید درک کنیم که لازم نیست همیشه کامل و بدون نقص باشیم، با کمی تفکر متوجه خواهیم شد که بهترین منابع یادگیری ما اشتباهاتمان هستند. باید یاد بگیریم در مقابل این اشتباهات و ناراحتی های احتمالی صبور باشیم، نه اینکه آن ها را تحمل کنیم بلکه بیشترین یادگیری را از آن ها داشته باشیم.

مطمئن باشید زمانی که دیگر اشتباه نکنید، نباید منتظر یاد گرفتن چیز جدید باشید. پس در مقابل شکست ها صبور باشید و با جسارت به یادگیری بیشتر ادامه دهید.

هر سقوط، می تواند زیباترین آغاز باشد…