نظر به اهمیت نقطه نظرات تک تک افراد برای حرکت در مسیر تعالی ، شرکت داده پردازی رسپینا با ارائه فرم نظرسنجی از جامعه، در تلاش است تا از دریچه چشمان همه عزیزان، نگاهی به عملکرد خود داشته باشد. خواهشمند است با بذل زمان ارزشمند خود و تکمیل فرم مذکور، ما را در راستای خدمت رسانی بهتر به جامعه، یاری نمایید:

فرم نظرسنجی