به اطلاع می رساند جلسه اعلام نتایج بررسی نظام پیشنهادات رسپینا برگزار شد. در این جلسه ضمن قدردانی جناب آقای مهندس صادقین مدیرعامل محترم شرکت از مشارکت موثر همکاران، به پیشنهاد دهندگان برتر لوح تقدیر و نیز جوایزی را ارائه نمودند.

Respina

همچنین ایشان رهنمودهایی را در خصوص نظام پیشنهادات اعلام نموده اند که باختصار عبارتست از:

"ما همیشه همکاران را به بررسی محیط کاری تشویق می کنیم، چرا که خلاقیت و نوآوری یکایک همکاران، موفقیت های بلند مدت شرکت رسپینا را ممکن می نماید. ما فقط به دنبال ایده های بزرگ نیستیم، بلکه کوچک ترین ایده های کاربردی هم می تواند سودمند باشد. امید است که همواره با حس مسئولیت، با جسارت و خلاقیت به سوی بهبود دنیای اطراف خویش گام برداریم."

همچنین اسامی همکاران ارائه دهنده پیشنهاد به شرح زیر می باشد:

خانم ها: ساناز افشاریان، مونا خضر راحت خواه، نهال رزاقی کاشانی، پریسا صدیقی، پونه صحت نژاد، ثریا طالبیان منفرد، مائده فرشچیان، سارا قربانی، شیرین کلانکی، نیلوفر کیایی و هما والی نژاد.

آقایان: مصطفی آقایی میبدی، بهنام جوادی زاده، داوود حسین زاده، محمد حق وردی، مسعود رضایی و میثم ورزیده./