Time-Management-03-Blog

در پست های قبلی به مقوله ی مدیریت زمان، این منبع با ارزش و غیرقابل بازگشت اشاره کردیم و اهمیت آن را از سه منظر مختلف مورد بررسی قرار دادیم. ضمناً راهکار و تکنیک هایی نیز برای زمانبندی کارها عنوان کردیم. در این پست نیز قصد داریم به مزایای مدیریت زمان در انجام فرآیند های کاری بپردازیم.

مزایای مدیریت زمان

اگر تکنیک های درست مدیریت زمان را بکار بگیرید، شما و یا سازمانتان از مزایای زیر بهره مند خواهید شد:

۱. کاهش استرس

مدیریت زمان مناسب این اطمینان را به شما می دهد که کارتان در زمان مورد نظر به پایان می رسد، وقت نیز اضافه خواهید آورد. بیشتر استرسی که یک کارمند سازمان در زمینه ی مسائل کاری دچار آن می شود مربوط به پروژه هایی است که نا تمام مانده و ضرب الاجل آن ها گذشته و یا نزدیک است. برای به حداقل رساندن مسائلی از این قبیل، اولویت بندی اهداف به میزان قابل توجهی کمک می کند که فرآیند های کاری تان را بهتر سازماندهی و مدیریت کنید. ضمن اینکه کاهش استرس در محیط کار باعث می شود بطور کل حس منفی از زندگی تان به میزان زیادی زدوده شود. 

۲. افزایش کیفیت زندگی

مدیریت زمان موثر به معنی برنامه ریزی برای ۲۴ ساعت شبانه روز است، و این تنها شامل زمانبندی کاری تان نمی شود، بلکه برای وقت گذراندن با خانواده و برخورداری از ارتباطات اجتماعی نیز می باشد. کارها و فعالیت های روزانه شما بهتر می تواند سازماندهی شود، و با زمانبندی موثر تمامی کارهایتان به راحتی و به موقع انجام خواهد گرفت. بحث کار را که کنار بگذاریم، بسیار مهم است که تکنیک های مدیریت زمان را برای زندگی شخصی مان نیز اعمال کنیم. یک کارمندی که از شرایط کاری اش راضی و خوشحال است، اخلاقیات کاری و عزم و اراده ی قوی تری برای ارائه ی نتایج بهتر خواهد داشت.

اعمال تغییراتی کوچک در سبک مدیریت زمان موجب ایجاد تغییرات مثبت بسزایی در زندگی فرد و بطور کل سازمانی که شخص در آن فعالیت می کند خواهد داشت.