اگر موقعیتی در محل کارتان به وجود امده که احساس می کنید انگیزه تان نسبت به گذشته کمتر شده است، دلیل آن خودتان هستید. اما خبر خوش این است که خودتان می توانید این موقعیت را به خوبی مدیرت کنید! ابتدا از خودتان بپرسید چه مدتی است که انگیزه تان را از دست داده اید؟ آیا احساس می کنید در این سازمان مفید واقع نشده اید؟ تشخیص اینکه اعتماد به نفس شما کاهش پیدا کرده است، شاید سخت باشد اما به محض انکه متوجه این امر شوید، می توانید بر این مشکل غلبه کنید.

افکارتان را بشناسید

کاهش اعتماد به نفس درواقع از افکار منفی درونی و پیش زمینه ذهنی نشات می گیرد. وقتی یک جمله ساده مانند “من نمی توانم” دایما در ذهن شما تکرار می شود، ممکن است ظاهرا آن را نادیده بگیریم اما به طور غیرارادی از آن پیروی می کنیم.

نجنگید فقط عمل کنید

به مثبت اندیشی اکتفا نکنید. شما نمی توانید نتایج مفید را تنها از افکار به دست آورید بلکه باید دست به عمل بزنید. عمل در مقابل عکس العمل قرار می گیرد یعنی نباید منتظر یک اتفاق باشید تا به آن عکس العمل نشان دهید بلکه باید خودتان را به چالش بکشید.

حرف بزنید

درباره افکارتان با دیگران صحبت کنید اما مواظب باشید این صحبت کردن به معنی بلند فکر کردن نیست. وقتی از شما سوالی پرسیده می شود به پاسخ کوتاه و صریح بسنده کنید و وارد جزییاتی که نیازی به صحبت ندارند نشوید. همچنین از بهانه آوردن دوری کنید.

سعی کنید کمتر از کلمات متاسفم و ببخشید استفاده کنید و مثلا اگر جلسه تان را با تاخیر تشکیل دادید بگویید از اینکه منتظر شدید سپاسگزارم.

قدم آخر آنجاست که با تعریف و تمجیدها کنار بیایید. وقتی از شما تعریف و تشکر می شود باید یاد بگیرید آن ها را بدون تعارف قبول کنید و بپذیرید که کار شما ارزشمند واقع شده است.