ممکن است فکر کنید تمام ارایه ها در هر زمینه ای که باشند باید شبیه هم از آب دربیایند. یا حتی ممکن است از استرس اجرای سخنرانیتان نتوانید آرامش خود را حفظ کنید. اما در این مقاله به شما خواهیم گفت که ارایه شما می تواند در عین حال که به مخاطبتان اطلاعاتی را می رساند، سرگرم کننده هم باشد. به عقیده کارشناسان شما باید به مواردی که در ادامه برمی شماریم توجه کنید تا بهتر بتوانید با مخاطب ارتباط برقرار کرده و آن ها را جذب اطلاعاتتان کنید.

۱ - تنها به اطلاعات ضروری بپردازید

یک ارایه خوب یک ایده و مرکز اصلی دارد و تمام جوانب آن حول همان محور شکل می گیرد. برای یک ارایه خوب الزامی وجود ندارد که اسلایدهای پاورپوینت حاوی متن بلند تهیه کنید تنها کافیست وقت لازم را برای بحث و سوال پرسیدن توسط مخاطب، در نظر بگیرید.

۲ - اجازه دهید همان نکته اصلی مسیر ارایه را تعیین کند

کلید موفقیت یک ارایه در این است که اجازه دهید نکته اصلی خودش را نشان دهید و دیگر مطالبی که بازگو می شوند درواقع برای پشتیبانی از آن نکته باشند.

۳ - اجازه دهید خودتان به جای اسلایدها بدرخشید

بجای تمرکز روی خوب بودن اسلایدها روی خودتان توجه کنید. اینکه چه چیزی را چگونه مطرح می کنید، مهم است. لزومی وجود ندارد تمام مطالبی که بازگو می کنید در اسلایدها موجود باشد. در اسلایدها بیش از ۳ جمله نباید قرار دهید. بهترین نکات ممکن را در اسلایدها درج کنید.

۴ - ارایه تان را با مخاطب هماهنگ کنید

معنی حقیقی ارایه این است که مخاطب را درگیر مطالبتان کنید. نباید روبروی مردم ایستاده و مشتی اطلاعات را به طرف آن ها پرت کنید.

۵ - ارایه را از پیش تمرین کنید

یکی از دلایل موفقیت و اجرای اایه موفق، تمرین است. با تمرین مداوم پیش از ارایه اصلی، آن را بهبود ببخشید.

۶ - اجازه دهید شخصیت شما نمود پیدا کند

بسیاری از ارایه ها ممکن است از لحاظ فنی خوب باشند اما اتمسفر خشکی دارند. شما نباید میان خود و مخاطبتان، رخنه و فاصله ایجاد کنید. با شخصیت خودتان وارد شده و با دیگران صحبت کنید.

۷ - پرانرژی باشید

باید سرحال و فعال به نظر برسید. این مورد برای هر نوع ارایه و هر تعداد مخاطبی الزامی است. اگر خسته و بی حال باشید باعث می شوید مخاطب شما هم بی علاقه شود.

۸ - از کلمات ارتباط در میان کلامتان استفاده کنید

وقتی می خواهید از موضوعی به موضوع دیگر بروید یا مورد دیگری را بیان کنید بهتر است از کلمه، عبارت یا جمله ارتباطی موثر و صحیح استفاده کنید. اما، و ، با اینحال، اگرچه و غیره کلماتی هستند که میان عبارت ها و جملات شما باعث ایجاد ارتباط می شوند.

۹ - از حرکات و زبان بدن مناسب استفاده کنید

زنده به نظر برسید. این جمله یعنی مانند آدم های زنده حرکت کنید و اجازه دهید ماهیچه های صورتتان نیز حرکت کنند. خشک و مانند مجسمه نباشید!

۱۰ - پرتکلف نباشید

جملات ساده به همراه گرافیک بی تکلف می تواند به بهنرین نحو ممکن، با مخاطب ارتباط برقرار کند. شاید مردم فکر کنند شما باید همه چیز را در اسلایدها درج کنید اما کاملا در اشتباه هستند. جملات مختصر و ساده و البته کلیدی انتخاب کنید و در کنار آن ها از تصاویر گویا و ساده استفاده کنید.