حتماً به یاد دارید که در پست های قبلی به مقوله ی مدیریت زمان، این منبع با ارزش و غیرقابل بازگشت اشاره کردیم و اهمیت آن را از سه منظر مختلف مورد بررسی قرار دادیم. در این پست نیز قصد داریم راهکارهای مدیریت زمان را برایتان بازگو کنیم تا بتوانید از آن بطور موثر در مدیریت زمانی فرآیندهای کاری تان استفاده کنید.

 راهکارهایی را که در اینجا عنوان می کنیم به شما کمک می کند از طریق مهارت های موثر مدیریت زمان به سطوح بالایی از بهره وری دست یابید و رضایت شغلی تان را افزایش دهید:

۱. کارهایتان را از نظر زمانی سازماندهی کنید

در این مرحله لازم است بعنوان یک فرد شاغل، تمامی ۲۴ ساعت قابل دسترس در طول روزتان را از نظر کاری برنامه ریزی زمانی کنید. زمانتان را طوری سازماندهی کنید که بتواند خیلی قبل از رسیدن ضرب الاجل کارها، آن ها را به پایان برسانید، ضمن اینکه زمان کافی برای فعالیت های شخصی تان داشته باشید.

۲. اهدافتان را تعیین کنید

جنبه ی دیگری از مدیریت زمان موثر که بسیار هم مهم است، مشخص کردن اهداف قابل دستیابی و امکانپذیر در طول سازماندهی برنامه زمانی کاری تان می باشد. تعیین اهداف به این جهت که به شما در اتمام کارهایتان به روشی منظم و برنامه ریزی شده کمک می کند بسیار مفید و موثر است به گونه ای که وقت اضافی برای کارهای شخصی نیز خواهید داشت.

۳. از به تعویق انداختن کارها پرهیز کنید

این مرحله از راهکار مدیریت زمان مرحله ی بسیار پر اهمیتی است، چرا که به شما کمک می کند بطور موثر و مناسبی زمان کاری تان را سازماندهی و مدیریت کنید. باید مطمئن شوید که زمان با ارزش تان را بابت فعالیت های نامربوط و بی نتیجه هدر نمی دهید. به این وسیله می توانید تاثیر بسزایی بر روی مدیریت زمانبندی فرآیند های کاری تان داشته باشید.

از نظر شما چه راهکارهای دیگری برای مدیریت زمان می توان بکار گرفت؟