blog

خانواده‌ی بزرگ رسپینا در راستای دستیابی به اهداف سازمان و توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه همواره در حال یادگیری و بروز کردن دانش همکاران است.

در همین راستا واحد آموزش منابع انسانی نظر به نقاط قوت همکاران و شناسایی نقاط ضعف سازمان، با طرح ایده‌ی خلاقانه و تدوین تقویم آموزشی پویا از خود همکاران برای آموزش و به اشتراک گذاشتن دانش بهره گرفته است. نیروی انسانی ارزشمندترن دارایی رسپیناست در همین راستا تمام نیرو خود را برای ایجاد انگیزه و خلاقیت در بین کارمندان به‌کار می‌گیرد.

در دومین دوره‌ی تقدیر از مدرسین داخلی که در اول مهر ماه سال جاری  برگزار شد. آقای مهندس صادقین مدیر عامل شرکت  ضمن قدردانی از مشارکت موثر همکاران، چنین گفتند:

“فرهنگ سازمانی مبتنی بر یادگیری یکی از نیازهای مبرم دنیای امروزی است، دنیایی که فن آوری های جدید هر روز، با سرعت بالا به آن اضافه شوند. حتی موفق‌ترین شرکت‌ها در صورتیکه دچار فقر یادگیری شوند، نمی توانند به حیات خود ادامه دهند.

از سوی دیگر در دنیای به شدت متغیر امروزی، اغلب چیزهایی که یاد گرفته ایم، به سرعت در حال منسوخ شدن است، مهم این است که چقدر سریع دانش نوین را بیاموزیم؛ این مهارت بسیار ارزشمندی است. بنابراین سرعت یادگیری ما باید بیشتر از سرعت تغییرات محیطی باشد.

برگزاری دوره های آموزشی ، به تنهایی فرهنگ یادگیری را در شرکت گسترش نمی دهد، لازم است متعهد به یادگیری مداوم بوده و بطور پیوسته توانایی های خود را بهبود ببخشیم.”