رسپینا بر آن است با بررسی دقیق نیازهای کاربران اینترنت و  شنیدن نظرات کاربران اینترنت، برای رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه اینترنت گام بردارد.

با بیان دقیق آنچه از اینترنت پروایدر خود انتظار داریم برای بهبود کیفیت اینترنت ایران تلاش کنیم.

رسپینا صدای شما را منعکس خواهد کرد

.برای ارسال ویدیو خود به این صفحه مراجعه نمایید