شرکت رسپینا در راستای بهبود سطح پشتیبانی، حمایت از حقوق مشترکین و  پیرو تاکید سازمان محترم تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تا پایان خردادماه ۱۳۹۸، حداقل ۵ درصد به حجم آستانه مصرف منصفانه سرویس‌های +ADSL2 خود اضافه کرده است.

شرکت رسپینا مفتخر است همواره برای جلب رضایت مشترکین خود اهتمام ورزیده و در این راه همیشه پیشگام بوده است.