نصب و راه اندازی

آیا نصب و راه اندازی خدمات رسپینا رایگان است؟

 بله، از ویژگی های سرویس اینترنت اختصاصی رسپینا نصب و راه اندازی رایگان می باشد. همین امر در مورد اینترنت پرسرعت برج ها و مجتمع ها صدق می کند و شامل استقرار رایگان تجهیزات در محلِ برج یا مجتمع است.

مدت زمان نصب و راه اندازی چه مقدار می باشد؟

پس از عقد قرارداد، درکمتر از ۷۲ ساعت سرویس اینترنت اختصاصی رسپینا نصب و راه اندازی می شود. در مورد اینترنت پرسرعت برج ها و مجتمع ها باید گفت که کمتر از ۲۸ ساعت سرویس ارائه می شود.