جزئیات خدمات

آیا رسپینا از استاندارد خاصی برای ارائه، پشتیبانی و بهینه سازی خدمات خود استفاده می کند؟

بله، رسپینا با بکارگیری استانداردهايی نظير ITIL در چرخه ارايه خدمات فن آوری اطلاعات و ارتباطات مزايای بيشماری را برای استفاده كنندگان از آن خدمات قائل می شود، كه از آن جمله ميتوان به Proactive بودن رسپینا  در كليه فعاليت های خود و نيز شفاف بودن امور برای مشترك در تمامی مراحل راه اندازی، بهره برداری و پشتيبانی خدمات ارائه شده اشاره نمود.

آیا رسپینا برای خدمات خود توافقنامه سطح کیفی خدمات (SLA) ارائه می دهد؟

بله، رسپینا به جهت اینکه خیال مشتریان خود را از سطح کیفی خدمات دریافتی شان مطمئن سازد، SLA به آنها ارائه می دهد تا از میزان در دسترس بودن سرویس، حداقل Ping Time های گارانتی شده بر روی مسیر های مختلف، مدت زمان دریافت اولین پاسخ از سمت شرکت سرویس دهنده آگاه باشند.

آیا رسپینا امکان استفاده همزمان از سرویس های گوناگون را برای مشترکین خود فراهم می کند؟

بله، شرکت رسپینا با بکارگیری پیشرفته ترین تجهیزات Prioritization پهنای باند، امکان استفاده همزمان از سرویسهای گوناگون اینترنتی را با اولویت بندی ترافیک آنها بر اساس نیاز و خواست مشتریان و به صورت Wire-Speed فراهم نموده است.

آیا امکان تعویض اسم مالک IP وجود دارد؟

بله، در صورت دریافت سرویس اینترنت اختصاصی (در طول قرارداد) و همچنین تکمیل فرم PA، امکان تعویض اسم مالک IP وجود دارد.

آیا خدمات پشتیبانی و اعزام نیرو هزینه دارد؟

خیر،خدمات پشتیبانی و اعزام نیرو سرویس اینترنت اختصاصی رسپینا برای مشترکین رسپینا هزینه ای ندارد. همین امر در مورد اینترنت پرسرعت برج ها و مجتمع ها صدق می کند و شامل استقرار رایگان تجهیزات در محلِ برج یا مجتمع می باشد.

IP رایگان برای هر سرویس به چه تعداد ارائه می شود؟

تعداد آن به تناسب میزان پهنای باند سرویس می تواند متفاوت باشد.