اینترنت بر خلاف تکنولوژی هایی مثل لامپ نور یا تلفن، هیچ مخترع یگانه ای ندارد، بلکه در طول زمان تکامل پیدا کرده است. در اینجا می خواهیم در دو بخش […]