اینترنت پرسرعت برج ها و مجتمع ها می تواند برای ساکنین این ساختمان ها بسیار جذاب باشد چرا که قادر خواهند بود بدون درگیر شدن با ضوابط اداری مراکز مخابراتی، و مدتها منتظر ماندن پشت صف های طولانی برای دستیابی به پورت های خالی مخابرات، از داشتن اینترنت پر سرعت و با کیفیت بهره مند شوند. همینطور باید اضافه کنیم که این راهکار موثر برای برج ها و مجتمع هایی است که ساختار خطوط تلفن فیبر نوری دارند و خدمات پرسرعت اینترنت برای ساکنین آنها به روش های متداول ممکن نمی باشد.

در ادامه نظر شما را به اینفوگرافیک زیر جلب می کنیم:

 

edited internet-tower